Felvételi Geológia szakra

Geológia szak (Geologie–limba maghiară)

3 éves nappali alapképzés

Válaszd ezt a szakot, ha… szereted a természetet  kedved leled az irodai, de a terepi munkában is  rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  érdekel a környezetvédelem  meg akarod találni az ásványkincseket   ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal az egyre népszerűbb geoturizmussal szeretnél foglalkozni

Fontosabb tantárgyak:általános geológia  ásványtan  geokémia  hidrogeológia  kőzettan  őslénytan  szerkezeti geológia  rétegtan és földtörténet  geológiában alkalmazott számítástechnika  topográfia  műszeres anyagvizsgálat  földtani kutatás  gazdasági földtan  geológiai veszélyforrások  kőolajföldtan talajtan

Szakmai gyakorlatok: a BBTE Geológia szakán a képzés fontos elemei a szakmai- és terepgyakorlatok. A 3 év alatt 2 nyári (1-2 hét), egy tavaszi (1 hét) és egy őszi (3-5 nap) terepgyakorlaton vesz részt minden diák. Ezen felül az egyes tantárgyakhoz szakmai kirándulások tartoznak, amelyek során cégekhez is ellátogatunk. Több romániai és magyarországi szakcéggel ápolunk kapcsolatokat, így diákjainknak lehetősége van szakmai tapasztalatszerzésre az alkalmazott geológia, valamint a geológiai kutatások több területén.

Geológus karrierlehetőségek:érckutató  hidrogeológus  környezetgeológus  kőolajgeológus  paleontológus  kutatógeológus bányageológus geoturisztikai tanácsadás természetes építőanyagok szakértőjetanácsadó vagy szakértő kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél, épületek restaurálási munkálatainál

A geológus képzés tanrendje (plan de învățământ)

Ha többet szeretnél megtudni a geológus szakmáról, olvasd el ezeket a beszámolókat: (link)

Ha többet szeretnél megtudni a BBTE magyar geológus hallgatóiról, és betekintést nyernél az oktatásba: (link) vagy (link)

Felvételizz a GEOLÓGIA szakra és csak …
…három tennivalód van:

 1. beiratkozás
 2. egy rövid teszt megoldása
 3. az elnyert hely elfoglalása (visszaigazolás)

A felvételivel kapcsolatos fontos tudnivalók

Helyek száma:  10 tandíjmentes (ingyenes) és 10 tandíjköteles (fizetéses)

Az éves tandíj: 2000 RON.

A beiratkozás és felvételi együttes díja: 120 RON.

A felvételire történő beiratkozáshoz és visszaigazoláshoz szükséges iratok:

1. Beiratkozáshoz

 1. Az on-line beiratkozási lap kinyomtatva (ha nem sikerül hamarabb kitölteni, lehet helyben is)
 2. Beiratkozási díj (120 lej), amelyet a helyszínen lehet befizetni, kifizetését igazoló nyugta.
 3. Kérjük, hogy töltsék ki, és nyomtassák ki az elő-beiratkozási lapot online: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Az adatok ellenőrizhetősége érdekében, legyen önöknél: 3.1. a személyi igazolvány, 3.2. születési bizonyitvány (eredeti vagy hitelesített másolat), 3.3. érettségi diploma + iskolai anyakönyvi lap  ( foaia matricolă) vagy az ezeket helyettesítő igazolás (eredeti vagy hitelesített másolat).

2. Visszaigazoláshoz:

 1. érettségi diploma vagy azt helyettesítő igazolás – eredeti!
 2. iskolai anyakönyvi lap  (ro. “foaia matricolă”) – eredeti vagy hitelesített másolat.
 3. születési bizonyítvány – hitelesített másolat
 4. személyi igazolvány és másolata
 5. 2 db. fénykép, 3/4 cm méret (ro “tip buletin”)
 6. orvosi igazolás (családorvostól)
 7. amennyiben máshol is diák, igazolás attól az intézménytől ahol tanul
 8. irattartó dosszié
 9. beiratkozási formanyomtatvány (a helyszínen igényelhető, miután a többi irat ellenőrzésre került)

A beiratkozás és felvételi helyszíne: a BBTE Biológia és Geológia Kar titkárságán (dékánátus), a Gh. Bilascu (Republicii) utca 44 szám alatt zajlik

A felvételi jegy összetétele: 30% az írásbeli felvételi eredménye + 70% az érettségi átlag = 100%

A felvételi menete: 18 kérdéses írásbeli rács teszt az alábbi kérdéssor alapján (link)


A felvételi vizsga témakörei:

A Természetföldrajz tankönyv (IX. osztályos földrajztantárgy) alábbi fejezetei:

I. Fejezet. A Föld – A világegyetem része

A világegyetem és a Naprendszer

1. A világegyetem születése és fejlődése
2. A Naprendszer

A Föld jellemzői. Földrajzi következmények

3. A Föld alakja és méretei
4. A Föld szerkezete, belső hője és a földmágnesség
5. A Föld tengely körüli forgása
6. A Föld keringő mozgása a Nap körül

III. Fejezet. A Föld domborzata

A földkéreg a domborzat talapzata

1. A földkéreg felépítése és szerkezete
2. A földkéreg domborzata
3. A domborzatot alakító folyamatok és tényezők
4. A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
5. A domborzat kialakulásának és fejlődésének elemzése

Használható bármely az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium által engedélyezett tankönyv, amely megfelel a IX. osztály Földrajz (Természetföldrajz) tantervének. Ez utóbbi megtalálható a minisztérium honlapján: http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/6238

 

A 2018. JÚLIUSI FELVÉTELI NAPTÁRA
Beiratkozás és felvételi 2018. július 11-13.
9:00 és 14:00 óra között
2018. július 14.
9:00 és 12:00 óra között
2018. július 16-18.
9:00 és 14:00 óra között
Eredmények kifüggesztése 2018. július 19.
Fellebbezések benyújtása 2018. július 19-20.
A végleges eredmények kifüggesztése 2018. július 20.
A megszerzett helyek elfogadásának visszaigazolása 2018. július 23-25.
A visszaigazolás után megmaradt helyek újraelosztása a várólistán levő jelentkezők között 2018. július 25.
Az újraosztott helyek elfoglalásának visszaigazolása 2018. július 25-26.
A felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése 2018. július 27.

A felvételi teszt megoldására a beiratkozás napján kerül sor!

További információk a kari titkárságon (tel.: 0264-431858, titkarsagbio@ubbcluj.ro) igényelhetőek.

Miért legyél GEOLÓGUS?

…mert a nyersanyagokra mindig szüksége lesz az emberiségnek

…mert a kőolaj, földgáz, színes- és nemesfémek sok helyen előfordulnak, de csak a geológusok találnak rájuk

…mert ismerni akarod a bolygót , amelyen élsz

…mert mindig érdekeltek az ásványok, kőzetek és az őslények

…mert a geológusok és az általuk megtalált nyersanyag nélkül nincs se áram, se laptop, se ékszerek, de még fogkrém vagy üveg sem

…mert geológiai szakértelem nélkül se házakat, se utakat nem lehet építeni

…mert geológus nélkül nem lehet épületeket szakszerűen restaurálni

…mert geológiai szakértelem nélkül nincs modern környezetvédelem