Tantárgyverseny

Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete

Apáthy István Felvételi Tantárgyversenyt szervez Biológia, valamint Ökológia és természetvédelem szakokra XII. osztályos tanulóknak és érettségi vizsgával rendelkezőknek 2019 március 23-án, szombaton, 11 és 14 óra között Kolozsváron, a Mikó-kerti Zoológia épület (Clinicilor 5-7) Gerinctelen állattan előadótermében (első emelet, sala SZN).

A verseny tematikáját a XI. és XII. osztályos biológia érettségi tananyag válogatott fejezetei képezik. Fejezetek a XI-XII-es biológia érettségi tananyagból (humánanatómia, élettan, genetika)

  • Analizátorok: A látás analizátorának élettana
  • Az endokrin mirigyek: A hipofízis, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy és a nemi mirigyek hormonjainak fő hatásai
  • Emésztés és felszívódás: A táplálékok fizikai-kémiai átalakulásai a tápcsatornában
  • Keringés: A vércsoportok / A szívműködés / A kis vérkör és a nagy vérkör
  • Szaporodás: A szaporító rendszer szerkezete és működése
  • Molekuláris genetika: RNS típusok, ezek szerkezete és szerepe / Az örökítő anyag szerveződése a prokariótáknál
  • Humángenetika: Az emberi genom kromoszóma-készlete

Minden, jelenleg érvényes tankönyv felhasználható. Aki a versenyen megfelelően jó eredményt ér el (minimum 80 pontot a lehetséges 100-ból), felvételi vizsga nélkül és az érettségi átlag figyelembe vétele nélkül bejuthat a beiskolázási keretszámok meghatározott részére a BBTE Biológia-Geológia Karának magyar tagozatára, a 2019-2020 tanév első tanulmányi évére, tandíjmentes (ingyenes) helyre, Biológia szakra vagy Ökológia és természetvédelem szakra (a besorolás egyik vagy másik szakra az igénylés sorrendje és az elért pontszámok alapján történik). A legjobb eredményeket elérők az első év első félévében tanulmányi ösztöndíjban és kérésre bentlakási szálláshelyben részesülhetnek (a helyek számának korlátai között). A verseny 90 perces vegyes (nem csupán karikázós) írásbeli teszt formájában történik, elsősorban az általános biológiai tájékozódást, a fogalmak, folyamatok és összefüggések helyes megértését és különböző helyzetekben való alkalmazásának képességét méri fel. Az értékelést az egyetem tanárai végzik. Bónuszpontokban részesül (max. 20 pont), aki oklevéllel igazoltan díjazott volt országos vagy regionális versenyek biológia vagy környezettudomány szekciójában (pl. TUDEK, TUDOK, Nyárádi Erazmus Gyula Tantárgyverseny) vagy megyei biológia olimpiászon kapott I-III helyezést (max. 20 pont) vagy dicséretet (max. 10 pont). A díjat igazoló oklevél másolatát legkésőbb a verseny napján el kell juttatni a szervezőkhöz. Az előző év tesztje: link. A versenyre személyesen feliratkozni 2019 március 22-ig lehet elektronikus postán a titkarsagbio@ubbcluj.ro e-mail címen, a 0264 43 18 58 telefonszámon vagy levélben a következő címen: Szőcs Márta, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie, Str. Republicii (Gh. Bilașcu) nr.44, Cluj-Napoca 400015. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a felvételiző pontos nevét, a személyigazolvány számát (seria si nr. buletin), a szak opciókat (Biológia vagy/és Ökológia és természetvédelem, és sorrendet), a születési helyet és időt, az iskola nevét, a lakóhelyet, az elérhetőségi e-mail címet és a telefonszámot! A részvételi díj értéke (ami egyben a felvételi beiratkozási díj is!) 50 RON. A részvételi díjat előzetesen kell kifizetni (a postán; számlázási adatok: cod fiscal 4305849, cod IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Nationala, Trezoreria Cluj, “cu mentiunea: Pt. Facultatea de Biologie si Geologie”, a nyugtán a felvételiző neve szerepeljen), és a versenyen fel kell mutatni a kifizetést igazoló nyugtát. A verseny napján a résztvevőknél kell legyen egy fényképes személyazonossági igazolvány és egy igazolás arról, hogy a versenyző XII. osztályos tanuló (ellenőrző könyv és fénymásolat az első oldalakról) vagy elvégezte a líceumot (ennek igazolására elegendő az érettségi diploma fénymásolata). Sok sikert!