Főállású oktatók

dr. Forray Ferenc

Szakterület: geokémia, környezet geológia, műszeres anyagvizsgálat
Kutatási témák:
(1) Barlangi üledékek geokémiája (guanó d13C mint paleoklimatológiai mutató)
(2) Ásványvizek geokémiai vizsgálata
(3) Bányavidékek környezeti problémái
Oktatott tantárgyak: Általános földtan (1. félév), Geokémia (3. félév), Műszeres anyagvizsgálat (4. félév)

dr. Gál Ágnes

Szakterület: ásványtan, kristálytan, nyersanyagkutatás
Kutatási témák: kerámiák és építőkövek kőzettana, vulkáni tufák
Oktatott tantárgyak: Kristálytan gyakorlat (1. félév), Ásványtan gyakorlat (2. félév), Geológiában alkalmazott számítástechnika (1. félév), Általános geofizika gyakorlat (4. félév)

dr. Kis Boglárka-Mercedesz

Szakterület: geokémia, gáz- és vízkémia, környezet geológia, földtani kutatás
Kutatási témák: vulkáni gázak geokémiája
Oktatott tantárgyak: Általános földtan (1. félév), Geokémia (3. félév), Talajtan (4. félév), Földtani kutatás és feltárás (6. félév), Környezeti geológia (6. félév)

dr. Mosonyi Emília

Szakterület: tektonika, kőzettan, földtani térképezés
Kutatási témák: műtermékek ásványtana
Oktatott tantárgyak: Szerkezeti földtan és geológiai térképezés (2. félév), Geotektonika (3. félév), Magmás kőzettan (3. félév), Üledékes kőzettan (3. félév). Metamorf kőzettan (4. félév)

dr. Silye Lóránd

Szakterület: parányőslénytan, paleoökológia, paleooceanográfia, ősföldrajz
Kutatási témák:
(1) a Vörös-tenger (paleo)oceanográfiájának rekonstrukciója bentosz foraminiferák révén
(2) Nummuliteses padok az Erdélyi-medencében
(3) Alsó-jura foraminiferák paleoökológiai értelmezése
Oktatott tantárgyak: Őslénytan (1. félév), Rétegtan (4. félév), Fácieselemzés (5. félév), Parányőslénytan (5. félév), Terepgyakorlatok (2. félév, 4. félév)

Comments are closed.