Óraadó tanárok és vendégoktatók

dr. Imecs Zoltán

Szakterület: karsztkutatás, digitális domborzatmodellek
Munkahely: BBTE, Magyar Földrajzi Intézet
Oktatott tantárgyak (BBTE Geológia Intézet): Topográfia (2. félév)

dr. Kovács József

Szakterület: geomatematika és hidrogeológia
Munkahely: ELTE, Budapest
Oktatott tantárgyak (BBTE): Hidrogeológia (3. félév)

drd. Kövecsi Szabolcs Attila

Szakterület: mikropaleontológia, foraminiferák
Munkahely: Geológia Intézet, BBTE
Oktatott tantárgyak: Őslénytan gyakorlat (1. félév), Rétegtan gyakorlat (4. félév)

dr. Márton István

Szakterület: ércteleptan, gazdasági földtan, földtani kutatás
Munkahely: Stockwork Geoconsulting Ltd.
Oktatott tantárgyak (BBTE): Ércteleptan (5. félév), Gazdasági földtan (6. félév), Földtani kutatás (6. félév)

dr. Mezei Ildikó-Ilona

Szakterület: analitikus és számítógépes geometria
Munkahely:
Magyar Matematika és Informatika Intézet, BBTE
Oktatott tantárgyak (BBTE): Bevezetés a matematikába (1. félév)

dr. Sárközi Zsuzsa

Szakterület: mechanika, hőtan, anyagtudomány
Munkahely: BBTE Magyar Fizika Intézet
Oktatott tantárgyak (BBTE): Bevezetés a fizikába (1. félév)

dr. Weiszburg Tamás

Szakterület: ásványtan, műszeres anyagvizsgálat
Munkahely: ELTE, Budapest
Oktatott tantárgyak (BBTE): Kristálytan (1. félév), Ásványtan (2. félév)

dr. Wesztergom Viktor

Szakterület: geofizika (geo- és elektromágnesesség)
Munkahely: MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet, Sopron

Oktatott tantárgyak (BBTE): Geofizika (4. félév)

Comments are closed.