Oktatók

dr. Fenesi Annamária

Fő terület: invazív növények ökológiája.

dr. Fodorpataki László

Fő terület: növényélettan és anatómia.
Kutatási témák:
(1) A fotoszintézis fényszakaszának stresszélettana; indukált klorofill-fluoreszcencia.
(2) Zöldalgák sejttenyészeteinek táplálkozásbiológiája és vízszennyezéssel szembeni tűrőképessége.
(3) A levélszerkezet mikroszkópos összehasonlító anatómiája.

dr. Jakab Endre

Fő terület: mikrobiális genetika és molekuláris biológia.
Kutatási témák:
(1) A methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) erdélyi elterjedésének vizsgálata molekuláris módszerekkel.

dr. Keresztes Lujza

Fő terület: vízi rovarok taxonómiája, fajképződési folyamatok, biogeográfia

Kutatási témák:
1) Génközpontok és fajképződési folyamatok a Kárpátok vízi rovarai esetében
2) Lószúnyogszerűek (Tipuloidea, Diptera) taxonómiája és filogeográfiája

dr. Kis Erika

Fő terület: anatómia

dr. Kósa Ferenc

Fő terület: szövettan.

dr. László Zoltán

Kutatási témák:
(1) gubacsdarazsak ökológiája: Diplolepis rosae és Diplolepis mayri gazdanövényei aggregációjának hatása a parazitoid közösségeikre.
(2) fémfürkészek taxonómiája és faunisztikája: Pteromalidae alcsalád faunisztikája a Kárpát-medencében és a Trigonoderus génusz taxonómiája.

Fő terület: szárazföldi rovarökológia, taxonómia és faunisztika.

Macalik Kunigunda

Fő terület: növényökológia, vízi- és mocsári növények taxonómiája és ökológiája.
Kutatási témák:
(1) Vizes élőhelyek minősítése a Túr-menti védett területen.
(2) A Kárpátok néhány endémikus és reliktum növényfajának vizsgálata – elterjedés, populációméret-becslések, genetikai variabilitás.

dr. Markó Bálint

Fő terület: szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia és faunisztika.
Kutatási témák:
(1) Hangyák viselkedésökológiai vizsgálata: (a) kompetitív kapcsolatok hangyközösségalakító szerepe, (b) táplálkozási stratégiák egyéni és kollektív alapjai.
(2) Románia és ezen belül Erdély hangyafaunájának kutatása.
(3) Egyes kiemelt hangyacsoportok morfológiai és molekuláris módszerekkel történő taxonómiai vizsgálata.
(4) Egyéb kutatási érdeklődés: más szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarok ökológiája.

dr. Pap Péter László

Fő terület: viselkedésökológia, állatökológia, parazitológia.
Kutatási témák:
(1) Gazda-parazita kapcsolat fiziológiai és viselkedéstani vonatkozásban, különös tekintettel a madarak külső élősködőire.
(2) Éves ciklusok a madaraknál.
(3) Vedlési stratégiák a madaraknál.
(4) Életmenet jellegek fejlődése és változatossága a madaraknál. Modellállatok: füsti fecske, szén cinege, házi veréb.

dr. Papp Judit

Fő terület: mikrobiológia.
Kutatási témák:
A levélfelületek (filloszféra) mikroorganizmus-közösségei, vízi életterek és talajok baktériumcsoportjainak táplálkozási sajátossága.

dr. Ruprecht Eszter

Fő terület: növényökológia, inváziós növények, természetvédelem
Kutatási témák:
(1) Tájhasználati módok megváltozásának hatásai szárazgyep-közösségek diverzitására
(2) Gyepi fajok csírázás-ökológiája és magtulajdonságai
(3) A növényi invázió okai és ezt befolyásoló tényezők

dr. Székely Gyöngyi

Fő terület: genetika.
Kutatási témák:
Növényi abiotikus stresszre indukálodó gének tanulmányozása.

Comments are closed.