Dr. Markó Bálint

Publikációs listaMarko_Balint

Oktatott tantárgyak

CV (HU, RO, EN)

Fő kutatási terület: szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarökológia és  faunisztika.

Kutatási témák:
(1) Hangyák viselkedésökológiai vizsgálata: (a) kompetitív kapcsolatok hangyközösségalakító szerepe, (b) táplálkozási stratégiák egyéni és kollektív alapjai.
(2) Románia és ezen belül Erdély hangyafaunájának kutatása.
(3) Egyes kiemelt hangyacsoportok morfológiai és molekuláris módszerekkel történő taxonómiai vizsgálata.
(4) Egyéb kutatási érdeklődés: más szociális rovarok viselkedésökológiája, szárazföldi rovarok ökológiája.

Comments are closed.